1.Bölüm Ders 4: Nesne yönelimli programlama 

Nesne yönelimli programlama  (Object Oriented Programming/OOP) 1960’lı yılların sonunda ortaya çıkan Soyutlama (Abstraction), Sarmalama / Paketleme (Encapsulation), Miras Alma (Inheritance), Çok Biçimlilik (Polymorphism)  yeteneklerini birlikte barındırarak kodlamada ki karmaşıklığı gideren yaklaşıma Nesne yönelimli Programlama dilleri denir.