9 Ekim 2020

Python Ders 2: Değişkenler

Değişkenler, veri değerlerini depolamak için kullanılan alanlardır.

Diğer programlama dillerinden farklı olarak, Python’un bir değişken bildirmek için herhangi bir değişken tanımlamak zorunda  değilsiniz.

Bir değişken, ona bir değer atadığınız anda oluşturulabilir.

Değişken tanımlamaya gerek yok ise neden değişkenler önemli?

Yazılan programlarda kimi zaman bir sayıyı, kimi zaman bir kelimeyi, tarihleri, işleme ve kullanım amacına göre geçici bir süre hafızada tutmak gerekir. Tutulan bu değerler program içerisinde değerlendirilir, işlenir ve sonuç ortaya çıkar.

Değişken Tipleri

 

 

 

• int > 0, 20, 33, 7, 998, vb.

• float > 0.6, 4.9, vb.

• str > ‘a’, ‘ ’, ‘hilmi’, vb.

• bool > True, False

Değişken tanımlama ve kullanma Python’da oldukça kolaydır.

x = 5
y = “Hilmi”
print(x)
print(y)

Değişkenler herhangi biriyle beyan edilmesi gerekmez, sonra bile türünü değiştirebilirsiniz.

x = 4       # X şimdi int değerinde
x = “Sally” # x şimdi String oldu
print(x)

Dize değişkenleri, tek veya çift tırnak kullanılarak bildirilebilir:

x = “Hilmi”
# iki kullanım da aynı
x = ‘Hilmi’

Değişken İsimleri

Bir değişkenin kısa bir adı (x ve y gibi) veya daha açıklayıcı bir adı (yaş, araba adı, toplam_hacim) olabilir. Python değişkenleri içinde diğer programlama dillerinde olduğu gibi bazı kurallar vardır:

degisken = “Hilmi”
deisken_im = “Hilmi”
_degisken_im = “Hilmi”
myVar = “Hilmi”
DEGISKEN = “Hilmi”
DEGISKEN2 = “Hilmi”

#Hatalı değişken tanımlamalar:
2degisken = “Hilmi”
degisken-im = “Hilmi”
degisken im = “Hilmi”

Çoklu Değişkenlere Değer Atama

Python, tek bir satırda birden çok değişkene değer atamanıza izin verir:
x, y, z = “www”, “hilmibilici”, “com”
print(x)
print(y)
print(z)

Ve aynı değeri tek bir satırda birden çok değişkene atayabilirsiniz :
x = y = z = “Hilmi”
print(x)
print(y)
print(z)

Değişkenleri çıktıda kullanma

Python dilinde print ifadesi genellikle değişkenleri çıkarmak için kullanılır.

Python, hem metni hem de değişkeni birleştirmek için + karakterini kullanır:

x = “dili”
print(“Python” + x)

Başka bir değişkene değişkenleri eklemek içinde  + karakterini kullanabilirsiniz:

x = “Python bir ”
y = “programlama dilidir.”
z =  x + y
print(z)

Sayılar da ise, + karakteri matematiksel bir işleç olarak çalışır:

x = 5
y = 10
print(x + y)

Bir yazı değeri ile bir sayıyı birleştirmeye çalışırsanız, Python hata verecektir:

x = 5
y = “John”
print(x + y)

Global Değişkenler

Bir fonksiyonun dışında oluşturulan değişkenler (yukarıdaki tüm örneklerde olduğu gibi) global değişkenler olarak bilinir.

Global değişkenler, hem fonksiyonların içinde hem de dışında herkes tarafından kullanılabilir.

x = “programlama dili”

def myfunc():
print(“Python” + x)

myfunc()

Global Anahtar Kelime

Normalde, bir işlevin içinde bir değişken oluşturduğunuzda, bu değişken yereldir ve yalnızca o işlev içinde kullanılabilir.

Bir fonksiyonun içinde global bir değişken oluşturmak için global anahtar kelimesini kullanabilirsiniz.

def myfunc():
global x
x = “programlama dili”
myfunc()
print(“Python” + x)


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir