2 Nisan 2020

Bölüm 3 (FRAMEWORKLER) Ders 1: NativeScript

NativeScript

Şekil 21: NativeScript’in resmi logosu

            Telerik firması tarafından geliştirilen javascript kullanarak Android, iOS ve Windows Universal  platformları için native uygulamalar yazılmasını sağlayan frameworktür.

NativeScript uygulamaları, Javascript veya TypeScript gibi platformdan bağımsız dillerde geliştirilmiştir. NativeScript, AngularJS çerçevesi için tam destek sağlar. NativeScript platformu ile hazırlanan mobil uygulamalar, Xcode veya Android Studio’da düzenlenebildikleri gibi platform API’lerine tam erişim sağalayabilir. Geliştiriciler, uygulamalarına başka katmanlar oluşturmadan Cocoapods, Android Arsenal, Maven ve npm.js gibi kaynaklardan üçüncü taraf kütüphaneleri de dahil edebilirler.

Şekil 22:NativeScript çalışma mimarisi [1]

Sadece Javascript kodları yazarak yerel (native) mobil uygulamalar geliştirile biliniyor. Üstelik yazılan uygulamaları sadece Android ortamında değil, aynı zamanda iOS ve Windows Universal  ortamlarında da çalıştırabiliyoruz. Yani tek kodla farklı platform için de uygulama yazılmış oluyor.

NativeScript gereksinimlerini yüklemek ve Windows’ta NativeScript uygulamaları oluşturmaya ve çalıştırmaya başlamak için adım adım kurulum aşaması:

NOT : Windows sistemlerinde, Android uygulamaları geliştirmek için yalnızca NativeScript CLI kullanabilirsiniz. Bunun nedeni, NativeScript CLI’nın, yalnızca macOS işletim sisteminde bulunan iOS uygulamalarını oluşturmak için Xcode kullanmasıdır. Windows’ta iOS uygulamaları oluşturmakla ilgileniyorsanız, NativeScript Sidekick’i denemek isteyebilirsiniz. NativeScript Sidekick, bulutta iOS ve Android sürümleri gerçekleştiren, bu sistem gereksinimlerini tamamlama gereksinimini ortadan kaldıran ve Windows’ta iOS için oluşturmanıza izin veren bir hizmet de dahil olmak üzere NativeScript uygulamaları için güçlü araçlar sunar.

NOT 2: Kurulum için Windows 7 Service Pack 1 veya üstü işletim sistemine sahip olmanız gerekmektedir.

Kurulum adımları [2]

NativeScript’i Windows makinenize ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Gereksinimlerin kurulumunu ve yapılandırmasını kolaylaştırmak için Chocolatey’i ( https://chocolatey.org/install ) kurun.
  • Komut istemini Yönetici olarak çalıştırın.
 • Aşağıdaki betiği kopyalayıp komut istemine yapıştırın, kurulum gerçekleşecektir.

@powershell -NoProfile -ExecutionPolicy unrestricted -Command “iex ((new-object net.webclient).DownloadString(‘https://chocolatey.org/install.ps1’))” && SET PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin

Şekil 23: Chocolatey komut satırında kurulumu

 1. Google Chrome’u yükleyin (NativeScript uygulamalarında hata ayıklamak için gereklidir). Komut isteminde aşağıdaki komutu çalıştırın:
  choco install googlechrome -y

Şekil 24: Komut satırında Google Chrome kurulumu

 1. Node.js LTS’yi yükleyin
 • Komut isteminde aşağıdaki komutu çalıştırın.

choco install nodejs-lts –y

Şekil 25: Node.Js kurulumu

 1. JDK 8’i ayarlayın
 • Komut isteminde aşağıdaki komutu çalıştırın.
  • choco install adoptopenjdk –version 8.192

Şekil 26: JDK kurulumu

 1. Android SDK’yı yükleyin.
 • Komut isteminde aşağıdaki komutu çalıştırın.

choco install android-sdk -y

Komut istemini yeniden başlatın.

Şekil 27: Android SDK Kurulumu

6.Android SDK Platformu 28, Android SDK Oluşturma Araçları 28.0.3 veya sonraki sürümler, Android Destek Deposu, Google Deposu ve ihtiyaç duyabileceğiniz diğer tüm SDK’lar için tüm paketleri yükleyin. Alternatif olarak, gerekli tüm paketleri kuracak olan aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

“%ANDROID_HOME%\tools\bin\sdkmanager” “emulator” “platform-tools” “platforms;android-28” “build-tools;28.0.3” “extras;android;m2repository” “extras;google;m2repository”

7.Android sanal aygıtlarını (AVD’ler) yükleyin. Bunu yapmanın birden fazla yolu var, o yüzden sadece birini seçin:

 1. Yönetici olarak Komut İstemi’nde aşağıdaki komutu uygulayın:

@powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command “iex ((new-object net.webclient).DownloadString(‘https://nativescript.org/setup/win-avd‘))”

 1. Android Studio’yu kullanın ve Android sanal cihazlarını (AVD’ler) oradan yükleyin :
 • Komut isteminde Yönetici olarak aşağıdaki komutu çalıştırarak Android Studio’yu yükleyin:
  choco install androidstudio -y

Şekil 28: Android Studio Kurulumu

8.NativeScript CLI’yı yükleyin. Aşağıdaki komutu çalıştırın.

npm i -g nativescript

Şekil 29: NativeScript kurulumu

 1. Sisteminizin doğru yapılandırılıp yapılandırılmadığını kontrol etmek için aşağıdaki komutu çalıştırın.
  tns doctor

“Hiçbir sorun tespit edilemedi” seçeneğini görürseniz artık kodlamaya başlayabilirsiniz.

Şekil 30: tns doctor

Eğer herhangi bir hata mesajı alırsanız “tns doctor” komutu yardımı ile eksik kalan yeri yapılandırabilirsiniz.

Proje oluşturma:

NativeScript’te, NativeScript CLI’yi kullanarak uygulamalar oluşturup çalıştırınız.  Kurulumdan sonra, NativeScript CLI, terminalinizde veya komut isteminizde komut olarak bulunur; tns, Telerik Native Script ‘in kısaltılmasıdır.

Terminal veya komut isteminizi açın ve yeni bir NativeScript uygulaması oluşturmak için aşağıdaki komutu çalıştırın.

tns create HelloWorld –template tns-template-blank

Şekil 31: Proje oluşturma

Artık bir uygulama oluşturduğuna göre, yeni uygulamayı nasıl çalıştırılacağını ve bir cihazda nasıl çalıştığını görelim.

Şekil 32: QR kodu oluşumu

Cihazınıza NativeScript Playground ve NativeScript Privew uygulamalarını kurduktan sonra QR kodunu tara seçeneğine dokunun ve terminalinizde veya komut isteminizde görünen QR kodunu tarayın.

 

Şekil 33: Telefonda QR code tarama

Uygulamaya basit bir resim ekleyelim; böylece livesync’in nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Uygulamanızın app/main-page.xml ya da (C:\Users\user\HelloWorld\app\app-root.xml) dosyasını açın ve içeriğini aşağıdaki kodla değiştirin:

<Page loaded=”pageLoaded”>
<ActionBar title=”My App” class=”action-bar”></ActionBar>
<Image src=”https://user-images.githubusercontent.com/544280/42960643-66d498ac-8b5a-11e8-8946-7224eefea6a5.jpg”></Image>
</Page>

Emülatör yeni görüntüyü yenilemeli ve görüntülenmelidir:

Şekil 34: MyApp çıktısı

Sonra, uygulamanın app/app.css dosyasını açın ve aşağıdaki kodu dosyanın altına yapıştırın.

@keyframes spin {
from { transform: rotate(0); }
to { transform: rotate(360); }
}
Image {
animation-name: spin;
animation-duration: 3s;
animation-iteration-count: infinite;
animation-timing-function: linear;
}

Emülatör yenilendiğinde çılgınca dönen bir elma görünmeli:

Şekil 35: Güncellenmiş myApp çıktısı

[1]           NativeScript’in resmi dokümantasyonundan çevrilmiştir.

[2]           https://docs.nativescript.org sitesinden istifade edilmiştir. 25.01.2019

Bu ve devam edecek anlatımların tamamı ve sınavlar

tez.hilmibilici.com 

alt domaininde yayındadır. Tezimi paylaşıma açıyorum. Alın teridir, lütfen paylaşırken kaynak belirtmeyi unutmayın. 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir