Mobil Programlama

2.Bölüm Ders-1: PLATFORM VE PROGRAMLAMA DİLİ SEÇİMİ

  1. PLATFORM VE PROGRAMLAMA DİLİ SEÇİMİ

Android Programlama

Android için geliştirme süreci:

    • Java dosyalarında, programın mantığını – uygulamanın ne yapmasını istediğinizi açıklarsınız.
    • XML dosyalarında mizanpajları – görünümü tasarlarsınız.
    • Uygulama yazıldıktan sonra, tüm dosyaları derlemek ve bunları Android cihazlarda çalıştırabileceğiniz ve / veya Google Play’de yayınlayabileceğiniz bir .apk dosyasında bir araya getirmek için derleme aracını kullanmanız gerekir.
    • Entegre bir geliştirme ortamı (IDE) ile birlikte Android için bir uygulama oluşturmak için kullanılan tüm yardımcı programlar ve dosyalar. Bir IDE, kod dosyalarınızı düzenlemek, derlemek ve çalıştırmak için açtığınız bir programdır.
Mobil Programlama

1.Bölüm Ders 4: Nesne yönelimli programlama 

Nesne yönelimli programlama  (Object Oriented Programming/OOP)

1960’lı yılların sonunda ortaya çıkan Soyutlama (Abstraction), Sarmalama / Paketleme (Encapsulation), Miras Alma (Inheritance), Çok Biçimlilik (Polymorphism)  yeteneklerini birlikte barındırarak kodlamada ki karmaşıklığı gideren yaklaşıma Nesne yönelimli Programlama dilleri denir.